Co obecne stanowi kosmetyk naturalny?

W Europie brakuje regulacji prawnej dotyczącej kosmetyku organicznego. Rezultaty też potrzebują kończyć wszystkie warunki stawiane kosmetykom przez dyrektywę 76/768/WE, dowód obecny nie oznacza jednak zauważenia kosmetyku naturalnego. Nadal trwają prace nad stworzeniem odpowiednich, prawnie usankcjonowanych definicji zarówno kosmetyków czystych jak także organicznych.

Kosmetyki dzikie to rezultaty, jakie są produkowane niemal całkowicie z bazie naturalnych. Surowce zdrowe to masy pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego oraz kompozycje a skutki reakcji pomiędzy nimi. W kierunku ich nabycia i wykorzystywania można wykorzystywać jedynie procesy fizyczne takie jak tłoczenie, ekstrakcja (z wódką, etanolem, gliceryną lub kwasem węglowym), filtracja, destylacja, suszenie itp. Pozycja tym możliwe są procesy enzymatyczne i mikrobiologiczne, które czerpane są na tak będących niemodyfikowanych enzymach i mikroorganizmach. Kosmetyki eko i bio są znacznie przyjemniejsze niż kosmetyki tradycyjne. Produkcja kosmetyków eko pakuje się nie z wieloma wymaganiami.

Potrzebują one pełnić ściśle określone, surowe normy. Wyciągi roślinne, dawane w formułach muszą spadać z nadzorowanych plantacji, których kontrola tworzy się w momencie przygotowania gleby. Nim zostanie otwarta plantacja ekologiczna, przez czas 3 przyszłych lat studiowany jest zbiór chemiczny gleby, na jakiej rośliny są rosnąć. Oprócz ziemi próbuje się wodę deszczową również aktualną, która brana istnieje do podlewania upraw, pod kątem etapu także sposobie zanieczyszczeń istniejących w wodzie. Niedozwolone stanowi także wykorzystywanie tradycyjnych środków ochrony flor i nawozów. Uznaje się stosowanie jedynie takich, jakie trafiają się na dokumentach dozwolonych i certyfikowanych środków. Kosmetyki eko i bio muszą mieć certyfikat potwierdzający prawda ich ekologicznego składu. Inwestują go np:
ECOCERT – francuska organizacja ochron i akredytacji materiałów organicznych i zdrowych, traktowana w powyżej 80 bokach na całym świecie,
BDIH (Bundesverband Deutscher Industrie und Handelsunternehmen) – Federalny Związek Niemieckiego Przemysłu natomiast Jednostek Handlowych, wydający certyfikaty ekologiczne lekom, odżywki oraz kosmetykom,
SOIL ASSOCIATION – angielska organizacja certyfikująca zdrową żywność, pole oraz pielęgnacji,
AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) – Włoskie Stowarzyszenie Rolnictwa Ekologicznego.
Uzyskanie takiego dokumentu nigdy nie jest oczywiste. Aby móc składać kosmetyki naturalne potrzeba zmienić wszą grupę produkcyjną. Kremy naturalne nie mogą kontaktować się spośród owymi dawnymi, oraz do mycia oraz dezynfekcji wszystkich urządzeń budujących te kosmetyki wagą żyć wdrażane tylko detergenty ze znaczkiem eko.
ECOCERT jest w tejże chwili najpopularniejszą formą certyfikującą kosmetyki, bardzo ciężką w sądu do producentów, wymagającą z nich zaspokojenia wysokich standardów. „Wymagania stawiane producentom przez Ecocert:

• stosowanie naturalnych surowców mineralnych oraz roślinnych – niewielka kwota 95%;

• stosowanie środków roślinnych z kontrolowanych upraw ekologicznych,
przynajmniej 50% wszystkich detali roślinnych;

• nie stosowanie środków z roślin modyfikowanych genetycznie;

• nie stosowanie środków z zmarłych zwierząt (kolagen, elastyna);

• niemożliwe jest karanie produktów petrochemii tj. olej silikonowy, parafiny, produktów syntetycznych, środków barwiących i zapachowych, konserwantów syntetycznych; niedopuszczalne jest używanie promieniowania radioaktywnego w sensie sterylizacji produktu

• rezygnacja z chemicznych środków aromatycznych i malujących;

• rezygnacja z syntetycznych konserwantów, oraz w fakcie ich zastosowania
reklama ta potrzebuje żyć otwarcie oznaczona na opakowaniu; są także ograniczenia, co do tego, jakie treści potrafią funkcjonowań w tym terenie lub stosowane;

• stosowanie ekologicznych opakowań.”

Surowce przyjęte do używania przez Ecocert to: certyfikowane w całości bądź w większości jako organiczne, produkowane wyłącznie sprawnościami fizycznymi (ekstrakcję, destylację – tylko na parze wodnej, tłoczenie, filtrację, suszenie, liofilizację, mielenie, przesiewanie), składniki pochodzenia morskiego (np. algi), nieorganiczne sole i tlenki pozyskane z minerałów, składniki pochodzenia zwierzęcego pozyskane z skutecznych zwierząt (mleko i jego pochodne, lanolina, wosk pszczeli, mleczko pszczele, propolis), olejki lekkie również ich grupy, barwniki naturalne, substancje pochodzenia naturalnego, produkowane metodami chemicznymi, jakie nie zanieczyszczają środowiska, i ich utwory uboczne ulegają biodegradacji; wytwarzane są drogą: -estryfikacji, -eteryfikacji, -alkilacji, -kondensacji, -zmydlania, -uwodornienia, -hydrolizy, -fermentacji, -sulfatacji i -amidowania: *emulgatory (np. estry sacharozy, poliglicerolu, alkilowane poliglukozydy itp.), *emolienty (estry pochodzenia naturalnego), *czynniki decydujące reologię (np. guma ksantanowa, skrobia, celuloza itp.), *niektóre substancje aktywne (np. hydrolizaty protein, produkty fermentacji itp.), *konserwanty – uznane są tzw. konserwanty tożsame z zdrowymi, których odpowiedniki, w jednostki chemicznie takich pojedynczych lub dużo podobnych związków, żyją w naturze: (kwas benzoesowy, jego sole i ester etylowy, kwas salicylowy oraz jego sole, kwas sorbowy oraz jego sole, alkohol benzylowy.

Surowce zabronione do wiązania to materiały otrzymane z martwych zwierząt (tłuszcze, proteiny, żywe komórki itp.), olej mineralny natomiast pozostałe pochodne ropy naftowej (oraz glikole), silikony, substancje etoksylowane (PEG), barwniki syntetyczne, aromaty syntetyczne, poliakrylany (karbomery), czwartorzędowe zasady amoniowe, pochodne syntetycznych kwasów lub gazów tłuszczowych, surowce powstające z roślin modyfikowanych genetycznie, konserwanty nie-identyczne z własnymi (np. parabeny).

Kosmetyki Białystok

leave a comment

Create AccountLog In Your Account